GARANTIE

Garantie- en reparatie voorwaarden

 

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw verkooppunt.

 

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor de producten van Trebs geldt, tenzij anders aangegeven, een garantietermijn van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
 • Zonder geldig aankoopbewijs vervalt de garantie.
 • Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
 • Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
 • Uitgesloten van garantie zijn:
  a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, bv. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
  b. Beschadigingen die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
 • De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.